Novosti

Plaćanije računa

Poštovani korisnici WIMAX Montenegro! Koristimo priliku da Vas informišemo da zbog problema u radu Зošte Crne Gore neki korisnici nijesu dobili račune, a neki su dopili isti račun dva puta. Napominjemo, da ukoliko nijeste primili račun to ne znači da isti ne morate da platite. Molimo vas da plaćanje usluga za maj mjesec izvršite na osnovu podataka i iznosa sa prošlog računa, ili transferom novca na račun koji je naveden na linku. Takođe, molimo vas da ne zaboravite da navedete pravilan korisnički kod iz ugovora, kao ime i prezime lica koje je potpisalo ugovor. Preporučujemo vam da plaćanje ...
Read More

Ažuriranje cjenovnika od 1. juna 2014.godine

Poštovani korisnici, u ponudu usluga smo uvrstili i statičku IP adresu. Statička IP adresa se može koristiti za sisteme video nadzora, za samouređivanje sajtova i za pristup finansijskim sistemima. Takođe, opisani su posebni uslovi za aktivaciju na području Luštica: minimalna tarifa je 50 eura za brzinu 5/2 Mbit. Pomenuta brzina omogućava nesmetano gledanje televizije preko interneta i instalaciju sistema video nadzora u domaćinstvima.
Read More

Od 01. aprila 2014. godine nove tarife

Poštovani korisnici, drago nam je što možemo da Vas informišemo o uvođenju novih tarifa. Za sve postojeće tarife je udvostručena brzina povratnog kanala. Na primjer, za tarife Super brzina sada iznosi 4/1M što znači 4 Mbit/s prijem i 1 Mbit/s prenos. To je mnogo brže nego povezivanje preko ADSL-a pomoću telefonske linije. Za najzahtjevnije korisnike pripremili smo nove, brže tarife: 6/2M i 10/2M. Za aktivaciju novih bržih tarifa potrebna je modernizacija opreme na baznoj stanici, koja se radi na osnovu zahtijeva. Broj modernizovanih stanica će se vremenom povećavati. Ukoliko želite ovu uslu...
Read More

Čestitamo Vam Novu godinu!

Poštovani korisnici WiMAX Montenegro, čestitamo Vam nastupajuću 2014. godinu. U toku ove godine broj korisnika je porastao sa 300 na 1500. Sada nas ima 5 puta više. Brzina naših glavnih kanala interneta se povećala 4 puta, oni su postali duplo pouzdaniji zahvaljujući redudantnim linkovima. U gradovima Baru i Nikšiću krajem godine smo udvostručili kapacitet radio mreže. Na teritoriji Podgorice kapacitet se proširio za 50 %. Naša mreža je proširena na priobalnom području Crne Gore. Daćemo sve od sebe, da u sledećoj godini, ne samo sačuvamo, već i poboljšamo kvalitet naših usluga. Ostanite ...
Read More

Od 1. juna 2013. godine nove tarife

Poštovani korisnici mreže- sadašnji i budući, obaviještavamo vas da su se od 1. juna izmijenili uslovi za aktivaciju po tarifama iz ugovora (Postpejd), same tarife se nijesu promijenile. Sada je aktivacija po ugovoru moguća za sve korisnike- turiste i strance. Jedino ograničenje za turiste je obavezno plaćanje ukupne cijene opreme, bez popusta. Za korisnike kojima ne odgovara da tokom cijele godine plaćaju naše usluge, postoje tarife po sistemu plaćanja unaprijed (Pripejd). U skladu sa zakonom nove tarife će stupiti na snagu mjesec dana od objavljivanja- 1. jula 2013. godine. Do tada svoje zah...
Read More

WiMAX mreža u Budvi

WiMAX mreža u Budvi
Od 17. maja 2013. godine mreža WiMAX Montenegro ima pokrivenost u Budvi. Bazne stanice su postavljene na brdu Spas. Brzi internet je sada dostupan na primorju od Svetog Stefana do Budve uz korišćenje fiksne ulične antene. U unutrašnjem dijelu Budve aktivacija je moguća uz korišćenje sobnog WI-FI modema ili USB. Pripremili smo nove Pri-pejd tarife. Sada postoji mogućnost izbora najpogodnije varijante za aktivaciju- stalni pristup tokom cijele godine ili sezonska aktivacija.
Read More

Akcija – dovedi druga

Akcija – dovedi druga
Dragi prijatelji! Drago nam što možemo da vas obavijestimo da od 1. maja 2103. godine počinje nova akcija - Dovedi druga, dobijaš mjesec dana interneta besplatno. Sada vaše pozitivne preporuke ne samo da mogu pomoći vašim prijateljima da koriste brz i pouzdan internet, nego vam omogućuju manje plaćanje. Uz zahtjev za aktivaciju vaš drug je obavezan da kaže operatoru u kol-centru vaš korisnički kod i prezime.
Read More