Vaš uspijeh zajedno sa WiMAX Montenegro

Hotele i restorane na primorju

Hotele i restorane na primorju
Kompanijama u sektoru turizma će posebno biti interesantan naš predlog o razvoju Wi-Fi mreže za turiste. Možete brzo da proširite besplatnu Wi-Fi mrežu za svoje klijente uz pomoć naše opreme, ili da postanete partner u pružanju platnih usluga turistima i drugim posjetiocima vaše ustanove.
Read More

Građevinske kompanije

Građevinske kompanije
Možemo organizovati kvalitetnu internet vezu u predgrađima i na primorju na svim objektima, od malih privatnih kuća, do višespratnih zgrada i biznis centara
Read More

Instalatere i servisne organizacije

Instalatere i servisne organizacije
Ako ste radili sa kompanijama u oblasti komunikacija i televizije u Crnoj Gori, imate dobru bazu pretplatnika u svom mjestu prebivališta, predlažemo vam da radite na privlačenju i priključenju novih pretplatnika na mrežu WiMAX 4G. Svi naši agenti će dobiti štampane reklamne materijale, reklamnu podršku u zemlji i regionu, telefonsku podršku od trenutka instalacije. Vaši kontakti će biti objavljeni...
Read More