Prodavnice koje se bave prodajom kompijutera, mobilnih telefona

lap

U gradovima u kojima je naša mreža puštena u rad spremni smo da sarađujemo sa prodavnicama koje se bave prodajom elektronike, kompijutera i mobilnih telefona. Zajedno sa našom reklamnom podrškom, dobijate stabilni priliv novih kupaca i povećavate lojalnost postojećih.