Obavještenje

VALUE ADDED TAX red Rubber Stamp over a white background.

Wimax Montenegro obavještava svoje korisnike o izmjenama Cjenovnika koji stupa na snagu 01.01.2018. godine.

Cijene se mijenjanju zbog promjene PDV-a sa 19% na 21%.