Obavijestenje o izmjenama u tarifnim paketima

download
Postovani korisnici, 

Želimo da vas da obavijestimo o izmjenama u tarifnim 
paketima.
Zbog tehnickih nemogucnosti tarifa 20/3 vise ne postoji.

Ostaje tarifa 20/5 sa smanjenom cijenom od 39e,a preporuceni tarifi je 
10/2mbps i 15/2 mbps.