Obavještenje o izmjenama u funkcionisanju kompanije

locate-debtors

Izmjene u vezi usluge:  “Rentiranje opreme”:

  • Od 1.aprila 2017 godine vise neće funkcionisati opcija za rentiranje opreme.Postojaće samo opcija za kupovinu opreme.
  • Svi postojeći korisnici koji su već prešli na opremu nove generacije, nastavljaju po starim uslovima da koriste naše usluge.

Rok plaćanja računa:

  • Ukoliko dugovanja po računima nisu izmirena do datuma naznačenog na računu kao rok plaćanja,korisnik će biti isključen sa mreže 3.5ghz ili 5ghz.
  • Ponovno uključenje pristupa na mrezu 5 ili 3.5Ghz, naplaćuje se 10,00 eura sa PDV-om.
  • Ukoliko su vaša dugovanja u međuvremenu izmirena, a dobili ste opomenu, smatrajte opomenu nevažećom.
  • Vaša dugovanja uvijek možete provjeriti pozivom na broj korisničkog servisa i toputem broja 020-246-108.
  • Plaćajte vaše račune na vrijeme i izbjegnite dodatne troškove koristeći usluge trajnog naloga i dostave računa putem e-maila:dug@mywimax.me.