Usluge WiMAX Montenegro

Mobilni pristup internetu

Najnovija tehnologija mobilnog pristupa Mobile WiMAX omogućava brzo i jednostavno internet povezivanje na vašem laptopu ili tabletu na svakom mjestu gdje postoji pokrivenost WiMAX mreže. Za povezivanje je potreban samo USB port. Podržava sledeće operativne sisteme:

  • Windows 7/Vista
  • Windows XP
  • Linux
  • Apple (na kompijuterima i laptopovima)
  • Google Android (na tabletima)

Izaberite mobilno rješenje da bi na putu imali brz internet. Prilikom korišćenja USB modema unutar zgrada ili kuća stabilan prijem signala je moguće ostvariti u blizini prozora ili ako je vidljiva mreža bazne stanice. Da bi se uvjerili u kvalitet usluga preporučujemo vam da se konsultujete sa našim predstavnicima ili da uzmete opremu na testiranje.

Fiksni pristup internetu

Ako vam je bitna stabilnost i brzina mreže priključak je moguće ostvariti uz pomoć fiksne ulične antene. Instaliranjem spoljašnje antene dobijate stabilni fiksni internet kanal velike brzine. Povezivanje je moguće na udaljenosti do 10 km od najbliže bazne stanice.