Vaš uspijeh zajedno sa WiMAX Montenegro

Kompanija WiMAX Montenegro razvija najsavremeniju bežičnu mrežu u Crnoj Gori. U tom poslu se oslanjamo na širu zajednicu naših partnera. Možete nam se pridružiti i ispuniti svoje zadatke- predstaviti savremene usluge vašim klijentima ili dodatno zaraditi privlačeći klijente za nas. Ne brinite se, sve usluge kompanije će biti kvalitetne i maksimalno dostupne!

Pozivamo na saradnju sledeće organizacije:

Instalatere i servisne organizacije

Ako ste radili sa kompanijama u oblasti komunikacija i televizije u Crnoj Gori, imate dobru bazu pretplatnika u svom mjestu prebivališta, predlažemo vam da radite na privlačenju i priključenju novih pretplatnika na mrežu WiMAX 4G. Svi naši agenti će dobiti štampane reklamne materijale, reklamnu podršku u zemlji i regionu, telefonsku podršku od trenutka instalacije. Vaši kontakti će biti objavljeni na internet – sajtu, štampanim i reklamnim flajerima i imaćete stabilan priliv klijenata.

Prodavnice koje se bave prodajom kompijutera, mobilnih telefona

U gradovima u kojima je naša mreža puštena u rad spremni smo da sarađujemo sa prodavnicama koje se bave prodajom elektronike, kompijutera i mobilnih telefona. Zajedno sa našom reklamnom podrškom, dobijate stabilni priliv novih kupaca i povećavate lojalnost postojećih.

Građevinske kompanije

Možemo organizovati kvalitetnu internet vezu u predgrađima i na primorju na svim objektima, od malih privatnih kuća, do višespratnih zgrada i biznis centara.

Hotele i restorane na primorju

Kompanijama u sektoru turizma će posebno biti interesantan naš predlog o razvoju Wi-Fi mreže za turiste. Možete brzo da proširite besplatnu Wi-Fi mrežu za svoje klijente uz pomoć naše opreme, ili da postanete partner u pružanju platnih usluga turistima i drugim posjetiocima vaše ustanove.