vizual

Crna Gora je jedinstvena i predivna zemlja sa komfornim uslovima života. Međutim, donedavno, infrastruktura telekomunikacionih usluga izvan gradova nije bila dobro razvijena. Sve se promijenilo posle puštanja WiMAX mreže od strane kompanije WiMAX Montenegro D.O.O. Sada nije potrebno praviti izbor između ljepote i udobnosti života van grada, na primorju ili na planinama i dostupnosti modernih komunikacija.
Kompanija WiMAX Montenegro je razvila najsavremeniju mrežu bežičnog pristupa Internetu u Crnoj Gori, koja pokriva predgrađa Podgorice, prijestonicu- grad Cetinje i neke gradove na primorju.
U drugoj fazi će se omogućiti stalna pokrivenost duž cijelog primorja, koja će pružiti potpuni pristup u velikim gradovima zajedno sa predgrađima- Podgorica i Nikšić.

Povezivanjem na mrežu Mobile WiMAX, ne dobijate samo veliku brzinu i pouzdanost, već i mobilnost mreže četvrte generacije. Vaš modem će raditi u bilo kom gradu gdje je mreža razvijena, a takvih je gradova sve više i više.

Misija naše kompanije je u sledećem: pružiti najbolji Internet po najboljoj cijeni u bilo kom dijelu Crne Gore, svakome ko želi.

Kompanija WiMAX Montenegro D.O.O. je licencirani provajder bežičnog pristupa Internetu na teritoriji Crne Gore. Odlukom broj 0505-1562/2 Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kompaniji WiMAX Montenegro D.O.O. je izdato odobrenje za korišćenje kanala radio-frekvencije širine 50 MHz iz opsega 3550-3600 MHz, na kojoj je razvijena mreža standarda 802.16.e