Način plaćanja

1. Plaćanje u banci ili pošti

Račun za internet možete platiti u bilo kojoj banci ili pošti Crne Gore. Preporučujemo vam da koristite usluge Hipotekarne banke,  jer ona ne uzima proviziju za plaćanje, a i uplata se odmah evidentira. Niže u tekstu se nalazi obrazac za popunjavanje uplatnice za plaćanje računa za internet. Ako je potrebno da platite opremu u dijelu Svrha Transfera treba napisati Uplata za opremu.

uplatnica

1. Ponovno prikljućenje.