Ažuriranje cjenovnika od 1. juna 2014.godine

Poštovani korisnici, u ponudu usluga smo uvrstili i statičku IP adresu. Statička IP adresa se može koristiti za sisteme video nadzora, za samouređivanje sajtova i za pristup finansijskim sistemima.
Takođe, opisani su posebni uslovi za aktivaciju na području Luštica: minimalna tarifa je 50 eura za brzinu 5/2 Mbit. Pomenuta brzina omogućava nesmetano gledanje televizije preko interneta i instalaciju sistema video nadzora u domaćinstvima.