Hotele i restorane na primorju

hotel

Kompanijama u sektoru turizma će posebno biti interesantan naš predlog o razvoju Wi-Fi mreže za turiste. Možete brzo da proširite besplatnu Wi-Fi mrežu za svoje klijente uz pomoć naše opreme, ili da postanete partner u pružanju platnih usluga turistima i drugim posjetiocima vaše ustanove.